แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Our Specialist)

นพ.นิรวิทธิ์ วุฒิวิชญานันต์
ใบอนุญาติเลขที่ ว. 43689
สาขา BTS อ่อนนุช
โทร. 088-874-7421

นพ.ศรายุทธ เฟื่องรุ้ง
ใบอนุญาติเลขที่ ว. 43689
สาขา ลาดพร้าว
โทร. 088-874-7424

นพ.ธนากร ไพบูลย์พูนพิพัฒน์
ใบอนุญาติเลขที่ ว. 44876
สาขา สยาม
โทร. 088-874-7422